Position Software Engineer (C/C++, DSP) - for Audio project
Location Lodz
Education
Mandatory Skills ARM/DSP promgramming, embedded C/C++.
Experience 3.00 - 5.00 Years
Description

SOFTWARE ENGINEER (C/C++, DSP) for Audio project

Lodz

 

Role and Responsibility

·        Development, test and documentation of embedded software

·        Optimization of existing SW solutions

·        Modeling and analysis of existing and new algorithms

·        Participating in Reviews of code and documentation

·        Supporting test team with test preparation

·        Guarding quality of own and reviewed code, securing compliance with MISRA rules

 

Demonstrated Experience

·        C/C++ embedded programming, DSP area preferred

·        Working knowledge of software development tools (debugger’s, emulators, compilers, etc)

·        reading schematics (debug analog and digital hardware will be an advantage)

·        using oscilloscope and logic analyzer for troubleshooting

·        Audio processing issues (frequency – time domain transforms, digital filters, ADC/DAC usage, etc)

 

Additional Advantages

·        C/C++ MDI apps programming with MS Visual Studio, Express edition preferred (C#/.net programming desired)

·        Experienced with writing low level drivers

·        Experienced with embedded RTOS, like uC-OSII

·        Able to understand and enrich existing, poorly documented, code

·        Familiar with PC and vehicle networking (Serial, CAN, MOST, etc) and diagnostics (UDS, KWP2000)

·        Experience with writing network drivers and applications (Serial, USB, CAN, MOST, AVC-LAN) and working with Vector based CAN applications

·        Cooperative team player with pro-active mindset

·        Analytical skills

·        Ability to work with high level of uncertainty – explorative tasks, not well defined

·        Deeper awareness of quality aspects in software development

 

We Offer

 • Work in international project team with the biggest worldwide automotive customers
 • Training on the job and technical trainings
 • Further development opportunity
 • A great package of additional benefits such as:
  • flexible working time,
  • lunch allowance,
  • private healthcare,
  • MultiSport card,
  • budget for culture events (f.ie. cinema, concerts), 
  • English & German classes,
  • employee discounts on HARMAN products (JBL, AKG, HARMAN Kardon)
  • game room,
  • additional days off in 2019 (2nd May and 24th December)
  • and much more…

 

We also kindly request to include one or both of the following clauses on the processing of personal data in your application:

1.      "I hereby authorize HARMAN Connected Services Poland Sp. z o . o to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process (in accordance with the Personnel Protection Act of 29.08.1997 no. 133 position 883)".

 

2.      “I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the future recruitment process by Harman Connected Services Poland Sp. z o. o ( Kasprzaka 6 Street, 91-083 Lodz under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended”.

 

W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przez firmę Harman Connected Services Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 6, zarejestrowaną w KRS: 0000283968, podanych w CV, a wykraczających poza zakres ustawowy (tj. adres, e-mail, numer telefonu) ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie trzech lat od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres trzech lat w celu obrony ewentualnych roszczeń.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Zgodnie z RODO przysługuje Tobie:

a.      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii;

b.      Prawo do sprostowania (poprawniania) swoich danych;

c.      Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d.      Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e.      Prawo do przenoszenia danych;

f.       Prawo do wniesienia skarki do organu nadzorczego.

Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak konieczne w celu wzięcia udziału w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych.

 

APPLY Back